TCP/IP’nin Yapısı

Yapısal olarak TCP/IP’yi modelleyen iki farklı model vardır. Bunlardan biri 4 katmanlı TCP modeli, diğeri de 7 katmanlı OSI modelidir. OSI modeli aslında TCP modelinin barındırdığı bazı kavramları daha spesifik konularda farklı katmanlarda modelleyen bir şemadır. Bundan ötürü, başlangıç için, OSI modeli üzerinden değil de TCP modeli üzerinden devam etmekte fayda görüyorum.

Az önce söylediğim gibi TCP modeli 4 katmandan oluşmaktadır. Bunlar:

  • Network Link Layer – Bağlantı Katmanı ( Fiziksel Network )
  • Internet Layer – Internet Katmanı ( Network paketleri )
  • Transport Later – İletim Katmanı ( Data paketleri ve bütün akış kontrolleri )
  • Application Layer – Uygulama Katmanı ( Servisler ve servise özel veriler )

Continue reading