HaSQL notları – TDateTime Veri Tipine Alternatif

Başlıktan anlaşılacağı üzere TDateTime veri tipine alternatif bir tarih/zaman tipi üzerinde çalışacağız… Neden böyle bir gereksinime ihtiyaç duydun derseniz? TDateTime veri tipi, UnixTime implementasyonu kullanarak tarih ve zaman hesaplamaları yapar. Bu konudaki detayları, Delphi için System.pas ( … TDateTime = type Double; … ), C++ için ( gene System.pas :D ) ve Wikipedia – Unix Time referanslarından inceleyebilirsiniz… Continue reading