SQL Server 2008’den SQL Server 2005’e Downgrade

Geçen hafta bir vesile ile SQL Server 2008’den SQL Server 2005’e downgrade işlemini araştırmam gerekti. Kişisel olarak böyle bir downgrade ihtiyacı hissetmedim yalnız SQL Server 2008’deki Full Text Search (FTS) özelliğinin sunucu kaynaklarını verimsiz kullanmasına dair birkaç yakınmaya rastladım ve insanların bu downgrade işlemini FTS’teki bu problemlerden ötürü tercih ettiğini, aradığını, araştırdığını gördüm.

Asıl konuya geri dönersem, internetteki çeşitli makalelerde rastlanabileceği üzere bu downgrade işleminin Backup üzerinden ya da Database Mirroring üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bunun sebebi ise SQL Server 2008 ve SQL Server 2005 arasındaki dosyalamada karşılaşılan yapısal farklılıklar. Mevcut sistemlerin geriye yönelik destek sağlamaları gerektiğinden 2005’ten 2008’e upgrade işlemleri sorunsuz halledilebiliyorken, 2008’den 2005’e downgrade işlemleri siz-biz veritabanı yöneticilerini bazı hilelere başvurmaya itmekte.
Continue reading

HaSQL notları – TDateTime Veri Tipine Alternatif

Başlıktan anlaşılacağı üzere TDateTime veri tipine alternatif bir tarih/zaman tipi üzerinde çalışacağız… Neden böyle bir gereksinime ihtiyaç duydun derseniz? TDateTime veri tipi, UnixTime implementasyonu kullanarak tarih ve zaman hesaplamaları yapar. Bu konudaki detayları, Delphi için System.pas ( … TDateTime = type Double; … ), C++ için ( gene System.pas :D ) ve Wikipedia – Unix Time referanslarından inceleyebilirsiniz… Continue reading